Szolgáltatások

Alapszolgáltatás

munkaalkalmassági vizsgálat, rendszeres szűrővizsgálat, foglalkozási megbetegedések vizsgálata, megelőzése, tanácsadás, okmányok kiállítása, meghosszabbítása

Jogszabályok

A foglalkozás-egészségügyre vonatkozó fontosabb jogszabályok, és azok szövege

Alapszolgáltatás

Cégünk a vonatkozó jogszabályok szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátást nyújtja a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnereinek.

Alapellátásként mind az újonnan belépő, mind a már állományban levő dolgozóknak általános belgyógyászati vizsgálatot, vérnyomásmérést, látásvizsgálatot, szükség esetén EKG vizsgálatot, cukorbeteg szűrést, audológiai viszgálatot végzünk, kezdeményezzük a szükségessé váló szakvizsgálatokat.

A szerződés keretében a cég:

végzi az előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;
kivizsgálja a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciós eseteket;
vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait;
végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
kiállítja és őrzi a dolgozók egészségügyi törzslapját, illetve kiállítja a szükséges egészségügyi könyveket.

Jogszabályok

89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet

Ez a rendelet írja elő a munkáltatók számára a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás kötelező igénybe vételét. Hatósági ellenőrző jogkörre kijelöli az Népegészségügyi Intézet szervezetét. Meghatározza az egyes tevékenységek besorolását és a fizetendő térítési díjakat.

27/1995. (VII.25.) NM rendelet

Ez a rendelet határozza meg, hogy ki és milyen feltételek között nyújthat foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. Részletesen meghatározza a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, és felsorolja a szolgáltatást nyújtók feladatait.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Ez a rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálat és véleményezés szakmai irányelveit tartalmazza.

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, munkaszemüveg biztosításának feltételeiről rendelkezik.